นโยบายร้านพรทิพย์

นโยบายด้านความปลอดภัย

ร้านพรทิพย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ

ดังนั้น ทางร้านฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

 

 1. ร้านพรทิพย์ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
 2. ร้านพรทิพย์  ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ 
 3. ร้านพรทิพย์  ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 4. ร้านพรทิพย์  ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 5. ร้านพรทิพย์  ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย โดยใช้ Windows 10
 6. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ร้านพรทิพย์ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ของทางร้านฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ prpornthip8@gmail.com หรือ โทร 076-261-555

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ร้านพรทิพย์ ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของทางร้านฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของทางร้านฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

 อย่างไรก็ตามในกรณีที่ร้านพรทิพย์ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัครประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว

– ชื่อ นามสกุล 

– เพศ 

– อายุ 

– วันเดือนปีเกิด 

– สัญชาติ 

ข้อมูลติดต่อ

– ที่อยู่ปัจจุบัน 

– อีเมลแอดเดรส 

– หมายเลขโทรศัพท์ 

ข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนของทางราชการ

– หมายเลขประจำตัวประชาชน

– หมายเลขหนังสือเดินทาง

– สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

– ชื่อบัญชี

– เลขที่บัญชี 

– รหัสผ่านบัญชี 

ข้อมูลทางการเงิน

– ข้อมูลการชำระเงินและการยืนยันชำระเงิน

ข้อมูลการใช้บริการ

– ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการสมัครและใช้งาน

– ระยะเวลาและวันที่คุณเข้าสู่ระบบและใช้บริการ

– หมายเลขไอพี (IP Address)

– ข้อมูลคุ้กกี้

– ข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน 

ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้า

– เนื้อหาที่คุณชื่นชอบ 

ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาด

– การสำรวจความเห็นของลูกค้า

ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์

– หมายเลขประจำอุปกรณ์ หรือตัวระบุอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำ

– ประเภทอุปกรณ์

– รุ่นและยี่ห้อเครื่อง

– รายละเอียดแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม

ข้อมูลเสียงสนทนาระหว่างคุณกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

– ข้อมูลการบันทึกเสียง

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

– ข้อมูลจีพีเอส

– ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ (เช่น จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi และการเปิดใช้งานบลูทูธ)

ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

– บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

– ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

– การใช้งานและติดต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

ข้อมูลอื่นๆ 

– ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ 

– ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ,รายการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด

 • ฯลฯ (โปรดระบุ)

ให้กับเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มทั้งหมดทุกช่องทาง ของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ร้านพรทิพย์แล้ว ร้านพรทิพย์จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฎิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านพรทิพย์ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ร้านพรทิพย์และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังร้านพรทิพย์ ร้านพรทิพย์จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของร้านพรทิพย์ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

โดยทั่วไปแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเราหรือติดต่อกับเรา

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสร้างและมอบให้กับเรา

ข้อมูลนี้ครอบคลุมข้อมูลที่คุณมอบให้กับเรา และข้อมูลที่มอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือธุรกิจของคุณ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณหรือกระทำการแทนคุณ ได้แก่

เมื่อคุณได้ลงทะเบียนสมัครบริการของเรา และเข้าใช้บริการของเรา 

เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเรา ณ ที่ทำการของเรา หรือผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น อีเมล โซเชียลมีเดีย และโทรศัพท์ 

เมื่อคุณทำแบบสำรวจหรือรายการส่งเสริมทางการตลาดของเรา 

เมื่อคุณตกลงรับข้อมูลข่าวสารและข้อมูลความคืบหน้า รวมถึงสิทธิประโยชน์ 

เมื่อคุณมีกิจกรรมบนบริการของเรา ได้แก่ การแสดงความเห็น การอัพโหลดเนื้อหา ภาพ หรือวิดิโอในบริการของเรา การอัพเดตโปรไฟล์ และการตั้งค่าต่าง ๆ ในบัญชี

ในกรณีที่คุณประสงค์จะพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับเรา เราจะขอให้คุณส่งข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนของทางราชการและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม  

เมื่อคุณชำระเงินค่าบริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าใช้งานบริการและผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น เราจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ได้แก่ 

ข้อมูลการใช้บริการของคุณ ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้เพื่อใช้บริการหรือติดต่อสื่อสารกับเรา 

เมื่อคุณเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเราที่มีความจำเป็นต้องมีการระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น การนำเสนอบริการ ส่วนลด และสิทธิประโยชน์สำหรับร้านค้าหรือร้านอาหารใกล้คุณ (คุณสามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งการตั้งค่าอาจแตกต่างกันตามแต่ระบบปฏิบัติการณ์ (Operation System))

นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอพมือถือของเรา (คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้ที่หัวข้อที่ 9 “คุกกี้ (Cookie) และการใช้งานคุ้กกี้” ในประกาศฉบับนี้) คุณสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ทั้งนี้การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นลง

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านพรทิพย์ จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ ร้านพรทิพย์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

 

ในกรณีที่คุณเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าทำสัญญาที่เรามีกับคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้รวมถึงเราอาจยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรามีกับคุณ 

บางกรณี เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น เราจะระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเมื่อเรามีความจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น คุณมีสิทธิเลือกที่จะไม่ต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมเหล่านี้กับเราและมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่คุณมีกับเรา

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อบทบัญญัติหมวดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ คุณสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละประเทศได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

การเพิกถอนความยินยอม

เมื่อคุณให้ความยินยอมกับเราเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือการที่คุณให้ความยินยอมเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ให้ประโยชน์คุณ

คุณมีสิทธิถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าความยินยอมของคุณได้ที่แอปพลิเคชั่นที่คุณใช้บริการ

หากการเพิกถอนความยินยอมของคุณทำให้เราอาจไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างให้คุณได้เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว 

แจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง

คุณมีสิทธิแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างไร โดยเราจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

รวมถึงคุณมีสิทธิเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่แอปพลิเคชั่นที่คุณใช้บริการ

ขอเข้าถึง การขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และโอนข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา รวมถึง ขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือให้ส่งมอบแก่องค์กรและบริษัทอื่น ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

คัดค้านการประมวลผล การระงับการใช้ชั่วคราว และการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิส่งคำร้องถึงเราเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราว และขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ที่อีเมล prpornthip8@gmail.com  หรือ Line ID : @pornthip88  หรือที่เบอร์ 076-261555 ที่ใช้งานนอกประเทศไทย กรุณาติดต่อเราในประเทศที่คุณใช้บริการ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ: การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ และ/หรือ คำขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ คุณสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางที่ประกาศกำหนด

 

ผู้เยาว์

เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (หรืออายุยังไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวบรรลุนิติภาวะ) หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือตามเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด (“ผู้เยาว์”) และไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์สมัครเพื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของเรา เว้นแต่เมื่อเราได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์โดยลำพัง (ตามที่ผู้เยาว์สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย) หรือ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือเมื่ออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด 

หากคุณเป็นบิดามารดาของผู้เยาว์หรือเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์และทราบว่าบุตรหรือผู้เยาว์ในอำนาจปกครองของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา โปรดติดต่อเรา และสามารถขอใช้สิทธิของคุณได้ทั้งนี้ภายในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

หากคุณเป็นผู้เยาว์ และมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ขอให้บิดามารดาของคุณหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนคุณให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราโดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น 

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้เยาว์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งผู้เยาว์ไม่อาจให้ความยินยอมได้โดยลำพังตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ/หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด บริษัทจะขอความยินยอมจากบิดามารดาของผู้เยาว์ หรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

เรามีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ เรามีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้เราเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถตั้งค่าความยินยอมของคุณได้ที่แอปพลิเคชั่น และ/หรือเว็บไซต์ที่คุณใช้บริการ 

 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางร้านพรทิพย์ จะติดต่อกับลูกค้าผ่านทางช่องทางที่ได้แจ้งแสดงไว้ในหน้าการติดต่อ (อีเมล์/โทรศัพท์/Line/การแชทผ่านหน้าเว็บ/Facebook Fanpage) เท่านั้น กรณีลูกค้าติดต่อหลายช่องทาง ทางร้านจะพิจารณาติดต่อผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง 

 หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://pornthipphuket.com/

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของทางร้านฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากทางร้านฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่ร้านฯ กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ [prpornthip8@gmail.com]

เว็บไซต์ของร้านพรทิพย์ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ร้านพรทิพย์ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ

3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

4) ประเภทของการสืบค้น

5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์

ร้านพรทิพย์ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ อาจใช้ระบบ “คุกกี้” ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์ โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 • หมายเลขไอพี (IP Address)
 • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
 • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
 • เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
 • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของร้านพรทิพย์(Referring Website)

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านแอปพลิเคชั่น และ/หรือ เว็บไซต์ของเรา และ/หรือ แจ้งเตือนทางอีเมลแก่คุณ ทั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการตอบรับหรือยอมรับการปรับปรุงใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถยกเลิกการใช้บริการของเราได้ กรุณาติดต่อทาง Line ID : @pornthip88  หรือที่เบอร์ 076-261555


นโยบายการคืนสินค้า การคืนเงิน เเละการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ถ้าตรวจสอบพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไข ฯ ในการสั่งซื้อ หรือมีความผิดพลาดด้านราคาและข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้น ๆ pornthipphuket.com จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก pornthipphuket.com พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง pornthipphuket.com จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของ pornthipphuket.com ดูรายละเอียดนโยบายคืนสินค้า

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลหรือราคาของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ pornthipphuket.com  ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและ pornthipphuket.com  มีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง pornthipphuket.com จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัทฯ ดูรายละเอียดการคืนเงิน

pornthipphuket.com  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า เป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามที่บริษัท ฯ กำหนด หรือ เป็นการเหมาซื้อขายในเชิงพาณิชย์

หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทาง Line ID : @pornthip88  หรือที่เบอร์ 076-261555

 

ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไร

ในกรณีลูกค้ายังไม่มีการชำระค่าสินค้า หรือ มีการเลือกชำระค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง ( COD ) ลูกค้าทำการติดต่อทางไลน์ Line ID : @pornthip88  หรือที่เบอร์ 076-261555

 ก่อนเวลา 17.00 น. เพื่อแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ รายการสินค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยทันที

ในกรณีที่ลูกค้ามีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งแบบชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระแบบเงินสดให้ลูกค้าทำการติดต่อทางไลน์ Line ID : @pornthip88  หรือที่เบอร์ 076-261555

 ก่อนเวลา 17.00 น. ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ โดย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า หากสินค้ายังไม่มีการจัดส่ง จะทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้าและทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ตามรูปแบการชำระเงิน ภายใน 15 – 30 วันทำการ

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการโทรศัพท์แจ้งขอยกเลิกการสั่งซื้อ แต่ต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อเมื่อสินค้ามีการจัดส่งถึงลูกค้าจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯขนส่ง ให้ลูกค้าติดต่อทางไลน์ Line ID : @pornthip88  หรือที่เบอร์ 076-261555

 ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ 09.00-17.00 น. เพื่อแจ้งปฏิเสธการรับสินค้า บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าตามรายการสินค้า และตามรูปแบบการชำระเงิน มีระยะะเวลาการคืน 15-30 วันทำการ โดยขอสงวนสิทธิ์การพิจารณายกเลิกการรับสินค้าตามความเหมาะสม และจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า กรุณาติดต่อทาง Line ID : @pornthip88  หรือที่เบอร์ 076-261555

 

ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ แล้วจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่

ทางเราพร้อมดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้า โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ การชำระเงินของลูกค้าที่ได้มีการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา โดยระเวลาในการดำเนินการจะอยู่ที่ 15 – 30 วัน ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของลูกค้า

หากมีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะได้รับเงินคืนทั้งหมดที่จ่ายไว้หรือไม่

เราพร้อมคืนเงินลูกค้าตามมูลค่าเงินที่ลูกค้าที่ได้ทำการชำระเงินไว้ โดยหากรายการซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีค่าขนส่งรวมไว้อยู่ ทางเรา จะดำเนินการคืนเงินค่าขนส่ง รวมกับค่าสินค้ากลับให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระเงินของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 15 – 45 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งสถานะการดำเนินการ ทาง ไลน์ อีเมล หรือเบอร์โทร ที่ลูกค้าแจ้งไว้

 

นโยบายการคืนสินค้า บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าเลือกการคืนเงินเต็มจำนวน หรือเลือกทำรายการสินค้าอื่นแทน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีข้อกำหนดบางประการสำหรับกระบวนการส่งคืนสินค้า

 

ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

เสียหาย – สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง

ใช้การไม่ได้ – สินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของผู้ผลิต

สินค้าไม่ถูกต้อง / ผิด – ไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ (เช่น ผิดขนาด หรือผิดสี)

ได้รับสินค้า / ชิ้นส่วนไม่ครบ – สินค้า / ชิ้นส่วน ที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์หายไป

สินค้าไม่ตรงกับคุณสมบัติที่แจ้งไว้ – สินค้าไม่ตรงกับคุณสมบัติ, รายละเอียด, หรือรูปภาพที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ (ปัญหานี้เป็นผลพวงของข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ / ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง)

 

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการคืนสินค้า

ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

ลูกค้ามีหลักฐานการสั่งซื้อ (หมายเลขคำสั่งซื้อ, ใบแจ้งยอดการสั่งซื้อ, บันทึกการจัดส่ง, บัญชีเงินฝากธนาคาร)

สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่และถูกส่งกลับมา ในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมด (รวมถึงคู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันสินค้า, ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้) และของแถมที่ได้รับ

สินค้าจะต้องไม่ถูกนำมาใช้หรือติดตั้งหรือป้อนข้อมูลใดๆเข้าไป

สินค้าทั้งหมดที่ถูกปิดสนิทจะต้องไม่ถูกเปิด

สินค้าที่จะทำการส่งคืนนั้นต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์เสริม และใบกำกับสินค้า สินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ เพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าไปถึงคลังสินค้าของบริษัทฯ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 3 วันทำการ สินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังการอนุมัติจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า ในกรณีที่ทางแผนกพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ลูกค้าแจ้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และส่งสินค้ากลับไปยังผู้ส่งโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่

สินค้าไม่เป็นไปตามคาดหวัง / ไม่พึงพอใจ – สินค้าไม่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า

เปลี่ยนใจ – ลูกค้าไม่ต้องการสินค้าอีกต่อไป

 

วิธีการส่งคืนสินค้า

ก่อนการจัดส่งสินค้าคืน ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์จะคืนสินค้าเข้ามาที่บริษัทฯ ก่อน จากนั้นบริษัทฯ จะประสานงานและแจ้งขั้นตอนการจัดส่งสินค้าและที่อยู่ที่จะให้ส่งกลับไปยังลูกค้า

 

การคืนเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อตามโปรโมชั่น ด้วยคูปอง หรือบัตรของขวัญ

สำหรับสินค้าลดราคา จำนวนเงินคืนจะเป็นจำนวนเดียวกับจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเข้ามา และไม่ใช่มูลค่าเดิมของราคาสินค้า ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าซื้อสินค้าลดราคาในราคา 500 บาท แต่ราคาเดิมของสินค้านั้นคือ 1,000 บาท บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าจำนวน 500 บาท

หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าด้วย คูปองหรือบัตรของขวัญ บริษัทฯ จะดำเนินการคืนตามจำนวนที่ลูกค้าซื้อสินค้านั้นๆและมอบคูปองหรือบัตรของขวัญทดแทนให้ลูกค้า