นโยบายความเป็นส่วนตัวร้านพรทิพย์

นโยบายด้านความปลอดภัย

ร้านพรทิพย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ

ดังนั้น ทางร้านฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

 

 1. ร้านพรทิพย์ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
 2. ร้านพรทิพย์  ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ 
 3. ร้านพรทิพย์  ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 4. ร้านพรทิพย์  ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 5. ร้านพรทิพย์  ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย โดยใช้ Windows 10
 6. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ร้านพรทิพย์ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ของทางร้านฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ prpornthip8@gmail.com หรือ โทร 076-261-555

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ร้านพรทิพย์ ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของทางร้านฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางร้านพรทิพย์ จะติดต่อกับลูกค้าผ่านทางช่องทางที่ได้แจ้งแสดงไว้ในหน้าการติดต่อ (อีเมล์/โทรศัพท์/Line/การแชทผ่านหน้าเว็บ/Facebook Fanpage) เท่านั้น กรณีลูกค้าติดต่อหลายช่องทาง ทางร้านจะพิจารณาติดต่อผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง 

 

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://pornthipphuket.com/

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของทางร้านฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากทางร้านฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่ร้านฯ กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ [prpornthip8@gmail.com]

 

เว็บไซต์ของร้านพรทิพย์ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ร้านพรทิพย์ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ

3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

4) ประเภทของการสืบค้น

5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์

 

ร้านพรทิพย์ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ อาจใช้ระบบ “คุกกี้” ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์ โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 • หมายเลขไอพี (IP Address)
 • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
 • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
 • เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
 • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของร้านพรทิพย์(Referring Website)

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ของร้านพรทิพย์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของทางร้านฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ร้านพรทิพย์ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

 

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • Email เบอร์โทรศัพท์หรือ Line ID
 • ฯลฯ (โปรดระบุ)

ให้กับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ร้านพรทิพย์แล้ว ร้านพรทิพย์จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฎิบัติ

ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านพรทิพย์ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ร้านพรทิพย์และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังร้านพรทิพย์ ร้านพรทิพย์จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของร้านพรทิพย์ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านพรทิพย์ จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ ร้านพรทิพย์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

 

นโยบายการสั่งซื้อสินค้า และระยะเวลาการจัดส่ง

การสั่งซื้อสินค้า
1) ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2 – 5 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง (KERRY EXPRESS) หรือพื้นที่จัดส่งสินค้า ซึ่งจะมีการส่งสินค้าทุกวัน โดยตัดรอบส่งสินค้า เวลา 09.30 น. ของวันนั้นๆ หลังจากนี้ จะจัดส่งในวันถัดไป
2) ร้านพรทิพย์ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ร้านพรทิพย์ และลูกค้าได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
3) การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
3.1) จัดส่งสินค้า ผ่านบริการขนส่ง (KERRY EXPRESS) โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานจัดส่ง(KERRY EXPRESS) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ
3.2) จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า
4) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า สามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่ สถานการณ์สั่งซื้อ ยังไม่ถูกจัดส่ง และสามารถแจ้งไปยัง Line ID : @pornthip88 หรือที่เบอร์ 092-276 0928 / 076-261 555 ต่อ 11
5) บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ
6) ค่าบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ต่อรายการสั่งซื้อ ชิ้นแรก 40 บาท ชิ้นต่อไป/ชิ้นละ 5 บาท หากมีเก็บปลายทาง จะมีเก็บค่าบริการเพิ่ม 30 บาท
7) ยกเว้นค่าบริการจัดส่งสินค้า(ส่งฟรี) เฉพาะโปรโมชั่น ที่ร้านพรทิพย์ ได้กำหนดในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้โปรโมชั่นจะไปตามที่ร้านพรทิพย์ กำหนด
8) เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้า ของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ หรือสอบถามทาง Line ID : @pornthip88 หรือที่เบอร์ 092-276 0928 / 076-261 555 ต่อ 11
9) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนสินค้า การคืนเงิน เเละการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าเเละการคืนเงิน
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ถ้าตรวจสอบพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไข ฯ ในการสั่งซื้อ หรือมีความผิดพลาดด้านราคาและข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้น ๆ pornthipphuket.com จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก pornthipphuket.com พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง pornthipphuket.com จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของ pornthipphuket.com ดูรายละเอียดนโยบายคืนสินค้า

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลหรือราคาของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ pornthipphuket.com ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและ pornthipphuket.com มีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง pornthipphuket.com จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัทฯ ดูรายละเอียดการคืนเงิน

pornthipphuket.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า เป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามที่บริษัท ฯ กำหนด หรือ เป็นการเหมาซื้อขายในเชิงพาณิชย์

หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทาง Line ID : @pornthip88 หรือที่เบอร์ 092-276 0928 / 076-261 555 ต่อ 11

ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไร
ในกรณีลูกค้ายังไม่มีการชำระค่าสินค้า หรือ มีการเลือกชำระค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง ( COD ) ลูกค้าทำการติดต่อทางไลน์ Line ID : @pornthip88 หรือที่เบอร์ 092-276 0928 / 076-261 555 ต่อ 11
ก่อนเวลา 17.00 น. เพื่อแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ รายการสินค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยทันที

ในกรณีที่ลูกค้ามีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งแบบชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระแบบเงินสดให้ลูกค้าทำการติดต่อทางไลน์ Line ID : @pornthip88 หรือที่เบอร์ 092-276 0928 / 076-261 555 ต่อ 11

ก่อนเวลา 17.00 น. ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ โดย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า หากสินค้ายังไม่มีการจัดส่ง จะทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้าและทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ตามรูปแบการชำระเงิน ภายใน 3-14 วันทำการ

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการโทรศัพท์แจ้งขอยกเลิกการสั่งซื้อ แต่ต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อเมื่อสินค้ามีการจัดส่งถึงลูกค้าจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯขนส่ง ให้ลูกค้าติดต่อทางไลน์ Line ID : @pornthip88 หรือที่เบอร์ 092-276 0928 / 076-261 555 ต่อ 11
ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ 09.00-17.00 น. เพื่อแจ้งปฏิเสธการรับสินค้า บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าตามรายการสินค้า และตามรูปแบบการชำระเงิน มีระยะะเวลาการคืน 3-14 วันทำการ โดยขอสงวนสิทธิ์การพิจารณายกเลิกการรับสินค้าตามความเหมาะสม และจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า กรุณาติดต่อทาง Line ID : @pornthip88 หรือที่เบอร์ 092-276 0928 / 076-261 555 ต่อ 11

ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ แล้วจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่
ทางเราพร้อมดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้า โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ การชำระเงินของลูกค้าที่ได้มีการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา โดยระเวลาในการดำเนินการจะอยู่ที่ 3-14 วัน ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของลูกค้า

หากมีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะได้รับเงินคืนทั้งหมดที่จ่ายไว้หรือไม่
เราพร้อมคืนเงินลูกค้าตามมูลค่าเงินที่ลูกค้าที่ได้ทำการชำระเงินไว้ โดยหากรายการซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีค่าขนส่งรวมไว้อยู่ ทางเรา จะดำเนินการคืนเงินค่าขนส่ง รวมกับค่าสินค้ากลับให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระเงินของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 3-14 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งสถานะการดำเนินการ ทาง ไลน์ อีเมล หรือเบอร์โทร ที่ลูกค้าแจ้งไว้
นโยบายการคืนสินค้าเเละการคืนเงิน บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าเลือกการคืนเงินเต็มจำนวน หรือเลือกทำรายการสินค้าอื่นแทน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีข้อกำหนดบางประการสำหรับกระบวนการส่งคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
เสียหาย – สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง
ใช้การไม่ได้ – สินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของผู้ผลิต
สินค้าไม่ถูกต้อง / ผิด – ไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ (เช่น ผิดขนาด หรือผิดสี)
ได้รับสินค้า / ชิ้นส่วนไม่ครบ – สินค้า / ชิ้นส่วน ที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์หายไป
สินค้าไม่ตรงกับคุณสมบัติที่แจ้งไว้ – สินค้าไม่ตรงกับคุณสมบัติ, รายละเอียด, หรือรูปภาพที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ (ปัญหานี้เป็นผลพวงของข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ / ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง)

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการคืนสินค้า
– ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
– ลูกค้ามีหลักฐานการสั่งซื้อ (หมายเลขคำสั่งซื้อ, ใบแจ้งยอดการสั่งซื้อ, บันทึกการจัดส่ง, บัญชีเงินฝากธนาคาร) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่และถูกส่งกลับมา ในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมด (รวมถึงคู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันสินค้า, ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้) และของแถมที่ได้รับ
– สินค้าจะต้องไม่ถูกนำมาใช้หรือติดตั้งหรือป้อนข้อมูลใดๆเข้าไป
– สินค้าทั้งหมดที่ถูกปิดสนิทจะต้องไม่ถูกเปิด
สินค้าที่จะทำการส่งคืนนั้นต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์เสริม และใบกำกับสินค้า สินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ เพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าไปถึงคลังสินค้าของบริษัทฯ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 3 วันทำการ สินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังการอนุมัติจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า ในกรณีที่ทางแผนกพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ลูกค้าแจ้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และส่งสินค้ากลับไปยังผู้ส่งโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่
สินค้าไม่เป็นไปตามคาดหวัง / ไม่พึงพอใจ – สินค้าไม่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า
เปลี่ยนใจ – ลูกค้าไม่ต้องการสินค้าอีกต่อไป
วิธีการส่งคืนสินค้า
ก่อนการจัดส่งสินค้าคืน ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์จะคืนสินค้าเข้ามาที่บริษัทฯ ก่อน จากนั้นบริษัทฯ จะประสานงานและแจ้งขั้นตอนการจัดส่งสินค้าและที่อยู่ที่จะให้ส่งกลับไปยังลูกค้า

การคืนเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อตามโปรโมชั่น ด้วยคูปอง หรือบัตรของขวัญ
สำหรับสินค้าลดราคา จำนวนเงินคืนจะเป็นจำนวนเดียวกับจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเข้ามา และไม่ใช่มูลค่าเดิมของราคาสินค้า ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าซื้อสินค้าลดราคาในราคา 500 บาท แต่ราคาเดิมของสินค้านั้นคือ 1,000 บาท บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าจำนวน 500 บาท

หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าด้วย คูปองหรือบัตรของขวัญ บริษัทฯ จะดำเนินการคืนตามจำนวนที่ลูกค้าซื้อสินค้านั้นๆและมอบคูปองหรือบัตรของขวัญทดแทนให้ลูกค้า