ใหม่ !
สินค้าเเนะนำ

New
-14%
-7%

เกี่ยวกับ
เรา

ขนมโบราณเมืองภูเก็ต ในบรรจุภัณฑ์รูปตึกชิโนโปรตุกีส ขนมโบราณของจังหวัดภูเก็ต ด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและทรงคุณค่า นั้นก็คือ สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ในอดีต โดยได้ถอดแบบมาจากตึกโบราณที่มีชื่อเสียง ตลอดจนเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านบรรจุภัณฑ์กล่องรูปตึกชิโนโปรตุกีส ภายในบรรจุขนมโบราณที่หาทานได้ยาก อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน และ ยังเป็นการสืบสานสูตรขนมโบราณจากทายาทเจ้าของสูตร

CHINOIS POSTUGESS THE OLD TOWN OF PHUKET