-20%
-17%
ปลาข้าวสารอัลมอนด์ Anchovy with Almondปลากรอบอัลมอนด์ Tiny Anchovy with almond
-4%
ปลากรอบปรุงรส Seasoned Fried Anchovyปลาข้าวสาร Crispy Fried Tiny Anchovy
-4%
ปลากรอบธรรมชาติ Fried Anchovyปลาข้าวสาร Crispy Fried Tiny Anchovy
-15%
น้ำพริกกุ้งเสียบ Spicy Mixed Dried Shrimp&Chiliน้ำพริกกุ้งเสียบ Spicy Mixed Dried Shrimp&Chili
-15%
น้ำพริกกุ้งเสียบ Spicy Mixed Dried Shrimp&Chiliน้ำพริกกุ้งเสียบ Spicy Mixed Dried Shrimp&Chili
-15%
ไตปลาแห้ง Mixed Dried fish and fish kidney with herbsไตปลาแห้ง Mixed Dried fish and fish kidney with herbs
-11%
เกลือเคย น้ำปลาหวานภูเก็ต Sweet Spicy Mixed Dried Shrimp and Chiliเกลือเคย น้ำปลาหวานภูเก็ต Sweet Spicy Mixed Dried Shrimp and Chili
-11%
น้ำพริกกุ้งเสียบ Spicy Mixed Dried Shrimp&Chili
-15%
น้ำพริกมะขามกุ้ง Spicy Mixed Dried Shrimp with Tamarind Pasteน้ำพริกมะขามกุ้ง Spicy Mixed Dried Shrimp with Tamarind Paste
-15%
น้ำพริกปลาเค็มทรงเครื่อง Chili Paste with Salted Fishไตปลาคั่วกลิ้ง Spicy Mixed Kidney Fish with Herbs
-15%
ไตปลาคั่วกลิ้ง Spicy Mixed Kidney Fish with Herbsไตปลาคั่วกลิ้ง Spicy Mixed Kidney Fish with Herbs