บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด

บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลแห้งแปรรูป และ สินค้าของฝากพื้นเมืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต โดยนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนา ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและ ต่างประเทศ    บริหารงานโดย นายวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล (ประธานบริษัทฯ) และ คุณพรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล (กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535
ด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “หมูแปรรูป” ให้กับแบรนด์ พรทิพย์ (น่ำง่วน) เช่น หมูแผ่น หมูหยอง กุนเชียง ฯลฯ โดยเช่าอาคาร ร้านเล็ก ๆ 2 คูหาในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในท้องถิ่นตลอดจนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เป็นอย่างมาก 

อ่านเพิ่มเติม
ร้านพรทิพย์ภูเก็ต ร้านของฝากภูเก็ต
รางวัลพระราชทานชนะเลิศ
ร้านพรทิพย์ภูเก็ต ร้านของฝากภูเก็ต
SMEs National Awards 2015
ร้านพรทิพย์ภูเก็ต ร้านของฝากภูเก็ต
Thai Star 2018
ร้านพรทิพย์ภูเก็ต ร้านของฝากภูเก็ต
สถานที่จำหน่ายสินค้าของเรา