-15%
ไตปลาคั่วกลิ้ง Spicy Mixed Kidney Fish with Herbsไตปลาคั่วกลิ้ง Spicy Mixed Kidney Fish with Herbs
-15%
น้ำพริกลงเรือกุ้ง Spicy Mixed Fried Shrimp and Chili Pasteน้ำพริกลงเรือกุ้ง Spicy Mixed Fried Shrimp and Chili Paste
-15%
น้ำพริกคั่วกุ้งภูเก็ต Phuket Style Fried Shrimp and Chili Pasteน้ำพริกคั่วกุ้งภูเก็ต Phuket Style Fried Shrimp and Chili Paste
-5%
น้ำพริกกุ้งเสียบ Spicy Mixed Dried Shrimp&Chiliน้ำพริกกุ้งเสียบ Spicy Mixed Dried Shrimp&Chili
-5%
น้ำพริกมะขามกุ้ง Spicy Mixed Dried Shrimp with Tamarind Pasteน้ำพริกมะขามกุ้ง Spicy Mixed Dried Shrimp with Tamarind Paste
-5%
น้ำพริกปลาเค็มทรงเครื่อง Chili Paste with Salted Fishน้ำพริกปลาเค็มทรงเครื่อง Chili Paste with Salted Fish
-5%
ไตปลาคั่วกลิ้ง Spicy Mixed Kidney Fish with Herbsไตปลาคั่วกลิ้ง Spicy Mixed Kidney Fish with Herbs
-5%
น้ำพริกทรงเครื่องกุ้งกรอบ Crispy Shrimp Spicy Chili
-5%
น้ำพริกทรงเครื่องปลากรอบ Crispy Tiny Anchovy Spicy Chili
-5%
น้ำพริกทรงเครื่องรสหม่าล่า Mhala Flavour spicy Chili
-15%
กุ้งเสียบ Crispy Roasted Shrimpกุ้งเสียบ Crispy Roasted Shrimp
-16%
กุ้งเสียบ Crispy Roasted Shrimpกุ้งเสียบ Crispy Roasted Shrimp
-16%
กุ้งเสียบ Crispy Roasted Shrimpกุ้งเสียบ Crispy Roasted Shrimp
-16%
กุ้งเสียบ Crispy Roasted Shrimpกุ้งเสียบ Crispy Roasted Shrimp
-16%
กุ้งเสียบ Crispy Roasted Shrimpกุ้งเสียบ Crispy Roasted Shrimp
-14%
ปลาข้าวสาร Crispy Fried Tiny Anchovyปลาข้าวสาร Crispy Fried Tiny Anchovy