กุนเชียงหมูกุนเชียงหมู
ทุเรียน Durianทุเรียน Durian
กะปิ กะปิน้ำข้าว shrimp pasteกะปิ กะปิน้ำข้าว shrimp paste
ปลาฉิ้งฉ้าง Dried small Fishปลาฉิ้งฉ้าง Dried small Fish