ปูกะตอย Crabปูกะตอย Crab
ปลาฉิ้งฉ้าง Crispy Fried small Fishปลาฉิ้งฉ้าง Crispy Fried small Fish
ปลาฉิ้งฉ้าง Crispy Fried small Fishปลาฉิ้งฉ้าง Crispy Fried small Fish
ปลาฉิ้งฉ้าง Crispy Fried small Fishปลาฉิ้งฉ้าง Crispy Fried small Fish
ปลาฉิ้งฉ้าง Crispy Fried small Fishปลาฉิ้งฉ้าง Crispy Fried small Fish
ปลาหมึก หมึก Dried squidปลาหมึก หมึก Dried squid
ปลาหมึก หมึก Dried squidปลาหมึก หมึก Dried squid
ปลาหมึก หมึก Dried squidปลาหมึก หมึก Dried squid
ปลาหมึก หมึก Dried squidปลาหมึก หมึก Dried squid
ปลาข้างเหลือง Dried Fish อาหารทะเลปลาข้างเหลือง Dried Fish อาหารทะเล
ปลาเกล็ดขาว Dried Fish อาหารทะเลปลาเกล็ดขาว Dried Fish อาหารทะเล
ปลาก้างแก้ว Dried Fish อาหารทะเลปลาก้างแก้ว Dried Fish อาหารทะเล
ปลาหมึก หมึก Dried squidปลาหมึก หมึก Dried squid
ปลาหมึก หมึก Dried squidปลาหมึก หมึก Dried squid
กุ้งเสียบ Dried shrimpกุ้งเสียบ Dried shrimp
กุ้งแห้ง Dried shrimpกุ้งแห้ง Dried shrimp