ขนมพื้นเมืองภูเก็ต

ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม

50 บาท

ขนมเต้าส้อไส้เค็ม

50 บาท

ขนมพริก

95 บาท

ขนมไข่เข้

30 บาท

ขนมก้องถึง

75 บาท

ขนมบีพ้าง

75 บาท

ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม

50 บาท

ขนมเต้าส้อไส้เค็มไข่เค็ม

50 บาท

ขนมเต้าส้อไส้รวมรส

50 บาท

ช็อกโกแลต-พรทิพย์

155 บาท

ท้อฟฟี่โบราณ

100 บาท

ปั้นสิบไส้ปลา

65 บาท

ทองม้วน รสมะม่วง

75 บาท

ทองม้วน รสกล้วย

75 บาท

ทองม้วน รสช็อกโกแล็ต

75 บาท

ทองม้วน รสกาแฟ

75 บาท

ทองม้วน รสกะทิ

75 บาท