ขนมพื้นเมืองภูเก็ต

โอเอ๋วคัพ อ่องหลาย (สับปะรดภูเก็ต)

49 บาท

โอเอ๋วคัพ เหล่งเง่ง (ลำไย)

49 บาท

โอเอ๋วคัพ ถั่วแดงน้ำแดง

49 บาท

โอเอ๋ว น้ำผึ้งมะนาวกระชายขาว

49 บาท

โอเอ๋ว เสาวรส

49 บาท

โอเอ๋วคัพ น้ำผึ้งบ๊วย

49 บาท

โอเอ๋วคัพ น้ำผึ้งมะนาว

49 บาท

ขนมพริก

95 บาท

ขนมไส้ไก่

55 บาท

ขนมไข่เข้

30 บาท

ขนมก้องถึง

75 บาท

ขนมบีพ้าง

75 บาท

ขนมมั่วหลาว

80 บาท

ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม

50 บาท

ขนมเต้าส้อไส้เค็มไข่เค็ม

50 บาท

ขนมเต้าส้อไส้รวมรส

50 บาท

ท้อฟฟี่โบราณ

100 บาท

ปั้นสิบไส้ปลา

65 บาท