โปรโมชั่น

น้ำพริกลงเรือกุ้ง

42 บาท

น้ำพริกปลาเค็มทรงเครื่อง

42 บาท

น้ำพริกคั่วกุ้งภูเก็ต

42 บาท

น้ำพริกมะขามกุ้ง

42 บาท

ไตปลาคั่วกลิ้ง

42 บาท

กุ้งเสียบอบ

42 บาท

น้ำบูดูทรงเครื่อง

65 บาท

แกงไตปลาน้ำ

65 บาท

แกงไตปลาแห้ง

110 บาท

เกลือเคยภูเก็ต

69 บาท

น้ำพริกกุ้งเสียบตำสด

150 บาท

ปลาฉิ้งฉ้าง รสโชยุ

120 บาท

ปลาฉิ้งฉ้าง รสอบงา

120 บาท

ปลาฉิ้งฉ้าง รสสมุนไพร

120 บาท

ปลาข้าวสาร ต้มยำ

140 บาท

ปลาข้าวสาร วาซาบิ

140 บาท

ปลาข้าวสาร ปรุงรส

140 บาท

ปลาข้าวสาร ธรรมชาติ

140 บาท

กุ้งเสียบแฟนซีอบกรอบ รสต้มยำ

140 บาท

กุ้งเสียบแฟนซีอบกรอบ รสสมุนไพร

140 บาท

กุ้งเสียบแฟนซีอบกรอบ ยำเศรษฐีทะเล

140 บาท

กุ้งเสียบแฟนซีอบกรอบ สามรส

140 บาท

กุ้งเสียบแฟนซีอบกรอบ รสดั้งเดิม

140 บาท