สินค้าราคาส่ง ( ยกลัง )

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ300g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 290 บาท

จากราคา 6960 บาท เหลือ 5220 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 1740 บาท

เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา300g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 290 บาท

จากราคา 6960 บาท เหลือ 5220 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 1740 บาท

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบธรรมชาติ300g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 290 บาท

จากราคา 6960 บาท เหลือ 5220 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 1740 บาท

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบงาขาว300g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 290 บาท

จากราคา 6960 บาท เหลือ 5220 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 1740 บาท

เม็ดมะม่วงหิมพานต์รสโนริสาหร่าย300g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 290 บาท

จากราคา 6960 บาท เหลือ 5220 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 1740 บาท

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย300g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 290 บาท

จากราคา 6960 บาท เหลือ 5220 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 1740 บาท

เม็ดมะม่วงหิมพานต์รสปาปริก้า300g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 290 บาท

จากราคา 6960 บาท เหลือ 5220 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 1740 บาท

เม็ดมะม่วงหิมพานต์วาซาบิ 300g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 290 บาท

จากราคา 6960 บาท เหลือ 5220 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 1740 บาท

ต้มยำกุ้งกรอบ

รายละเอียด :

ปกติกระปุกละ 140 บาท

จากราคา 3360 บาท เหลือ 2520 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 840 บาท

กุ้งเสียบยำสมุนไพร 105g

รายละเอียด :

ปกติกระปุกละ 140 บาท

จากราคา 3360 บาท เหลือ 2520 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 840 บาท

ยำเศรษฐีทะเล 105g

รายละเอียด :

ปกติกระปุกละ 140 บาท

จากราคา 3360 บาท เหลือ 2520 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 840 บาท

กุ้งเสียบรสดั้งเดิม 105g

รายละเอียด :

ปกติกระปุกละ 140 บาท

จากราคา 3360 บาท เหลือ 2520 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 840 บาท

กุ้งเสียบอบกรอบสามรส 105g

รายละเอียด :

ปกติกระปุกละ 140 บาท

จากราคา 3360 บาท เหลือ 2520 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 840 บาท

กุ้งเสียบอบกรอบ 105g

รายละเอียด :

ปกติกระปุกละ 150 บาท

จากราคา 3600 บาท เหลือ 2700 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 900 บาท

ปลาข้าวสารธรรมชาติ ไซต์ L 25g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 33 บาท

จากราคา 990 บาท เหลือ 743 บาท

จำนวน 30 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 247 บาท

ปลาข้าวสารปรุงรส ไซต์ L 30g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 33 บาท

จากราคา 990 บาท เหลือ 743 บาท

จำนวน 30 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 247 บาท

ท๊อฟฟี่ทุเรียน

รายละเอียด :

ปกติซองละ 95 บาท

จากราคา 2280 บาท เหลือ 1710 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 570 บาท

ท๊อฟฟี่มะพร้าว350g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 95 บาท

จากราคา 2280 บาท เหลือ 1710 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 570 บาท

ท๊อฟฟี่มะม่วง350g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 95 บาท

จากราคา 2280 บาท เหลือ 1710 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 570 บาท

เครื่องดื่มทุเรียนพร้อมชงสำเร็จ480g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 289 บาท

จากราคา 3468 บาท เหลือ 2427 บาท

จำนวน 12 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 1041 บาท

มะม่วงอบแห้ง(เล็ก)150g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 120 บาท

จากราคา 2880 บาท เหลือ 2160 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 720 บาท

ทุเรียนแท่งอบกรอบ(เล็ก)30g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 98 บาท

จากราคา 2352 บาท เหลือ 1764 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 588 บาท

มะพร้าวแท่งอบกรอบ(เล็ก)50g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 78 บาท

จากราคา 1890 บาท เหลือ 1416 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 474 บาท

มะม่วงแท่งอบกรอบ(เล็ก)20g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 85 บาท

จากราคา 2040 บาท เหลือ 1530 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 510 บาท

มะพร้าวแท่งอบกรอบ100g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 160 บาท

จากราคา 3840 บาท เหลือ 2880 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 960 บาท

มะม่วงแท่งอบกรอบ40g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 175 บาท 

จากราคา 4200 บาท เหลือ 3150 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 1050 บาท

หมึกหยองเนย150g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 160 บาท

จากราคา 1920 บาท เหลือ 1440 บาท

จำนวน 12 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 480 บาท

มะม่วงอบแห้ง400g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 250 บาท

จากราคา 9000 บาท เหลือ 6750 บาท

จำนวน 36 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 2250 บาท

ทุเรียนแท่งอบกรอบ60g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 200 บาท

จากราคา 3000 บาท เหลือ 2250 บาท

จำนวน 15 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 750 บาท

ทุเรียนกรอบ100g

รายละเอียด :

ปกติซองละ 380 บาท

จากราคา 9120 บาท เหลือ 6840 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 2280 บาท

สัปปะรดกรอบ50g

รายละเอียด :

ปกติห่อละ 190 บาท

จากราคา 4560 บาท เหลือ 3420 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 1140 บาท

ปลาข้าวสารกรอบรสธรรมชาติ90g

รายละเอียด :

ปกติกระปุกละ 150 บาท 

จากราคา 3600 บาท เหลือ 2700 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 900 บาท

ปลาข้าวสารกรอบปรุงรส 110g

รายละเอียด :

ปกติกระปุกละ 150 บาท 

จากราคา 3600 บาท เหลือ 2700 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 900 บาท

ปลาข้าวสารกรอบวาซาบิ 110g

รายละเอียด :

ปกติกระปุกละ 150 บาท 

จากราคา 3600 บาท เหลือ 2700 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 900 บาท

ปลาข้าวสารกรอบต้มยำ 110g

รายละเอียด :

ปกติกระปุกละ 150 บาท 

จากราคา 3600 บาท เหลือ 2700 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 900 บาท

ข้าวเกรียบกุ้งหน้าหมูหยอง120g

รายละเอียด :

กรุบกรอบ หมูหยองเน้นๆ เต็มแผ่น 

ปกติ : ห่อละ 70.-

จากราคา 1400 บาท เหลือ 1050 บาท

จำนวน 20 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 350 บาท

เกลือเคย(น้ำปลาหวานภูเก็ต) 220g

รายละเอียด :

หอม อร่อย กุ้งเน้นๆ ทานกับผลไม้ได้ทุกชนิด

ปกติ : ขวดละ 69.-

จากราคา 1656 บาท เหลือ 1242 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 414 บาท

น้ำพริกกะปิกุ้ง175g

รายละเอียด :

อร่อย  จัดจ้าน  เต็มรสกุ้ง

ปกติ : ขวดละ 150.-

จากราคา 3600 บาท เหลือ 2700 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 900 บาท

น้ำพริกมะขามกุ้ง50g

รายละเอียด :

เผ็ดนำ เปรี้ยวหวานตาม อร่อย กลมกล่อม ^^

ปกติ : กระปุกละ 42.-

จากราคา 1008 บาท เหลือ 756 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 252 บาท

ไตปลาคั่วกลิ้ง45g

รายละเอียด :

เผ็ด จัดจ้าน หอมพุงปลาเกรด A

ปกติ : กระปุกละ 42.-

จากราคา 1008 บาท เหลือ 756 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 252 บาท

น้ำพริกคั่วกุ้งภูเก็ต50g

รายละเอียด :

หอม อร่อย ตามแบบฉบับครัวภูเก็ตแท้ๆ

ปกติ : กระปุกละ 42.-

จากราคา 1008 บาท เหลือ 756 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 252 บาท

น้ำพริกปลาเค็มทรงเครื่อง50g

รายละเอียด :

อีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนแพ้กุ้ง "น้ำปลาเค็มทรงเครื่อง" นี่แหละใช่เลย ^^ 

ปกติ : กระปุกละ 42.-

จากราคา 1008 บาท เหลือ 756 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 252 บาท

น้ำพริกลงเรือกุ้ง50g

รายละเอียด :

รสเผ็ด เปรี้ยว เค็ม หวาน อร่อย กลมกลืน 

ปกติ : กระปุกละ 42.-

จากราคา 1008 บาท เหลือ 756 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 252 บาท

น้ำพริกกุ้งเสียบดั้งเดิม105g

รายละเอียด :

เผ็ด จัดจ้าน :: เหมาะสำหรับคนชอบทานเผ็ด

ปกติ : ขวดละ 120.-

จากราคา 2880 บาท เหลือ 2160 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 720 บาท

น้ำพริกกุ้งเสียบเผ็ดกลาง175g

รายละเอียด :

เผ็ดนิด หวานหน่อย อร่อย กลมกล่อม :: เหมาะสำหรับคนทานเผ็ดได้น้อย

ปกติ : ขวดละ 120.-

จากราคา 2880 บาท เหลือ 2160 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 720 บาท

แกงไตปลาแห้ง155g

รายละเอียด :

ที่สุดของความอร่อย ไตปลาเกรดA เผ็ด จัดจ้าน

ปกติ : ขวดละ 110.-

จากราคา 2640 บาท เหลือ 1980 บาท

จำนวน 24 ชิ้น / 1 ลัง    |   ถูกกว่า 660 บาท