ขนมพื้นเมืองภูเก็ต

ขนมเต้าส้อไว้หวานไข่เค็ม

50 บาท

ขนมเต้าส้อไส้เค็ม

50 บาท

ขนมพริก

95 บาท

ขนมไส้ไก่

55 บาท

ขนมไข่เข้

30 บาท

ขนมก้องถึง

75 บาท

ขนมก้องถึง (กระปุก)

120 บาท

ขนมบีพ้าง

75 บาท

ขนมบีพ้าง(กระปุก)

55 บาท

ขนมมั่วหลาว

80 บาท

เซ็ทขนมพื้นเมือง (4pcs)

255220 บาท

ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม

50 บาท

ขนมเต้าส้อไส้เค็มไข่เค็ม

50 บาท

ขนมเต้าส้อไส้รวมรส

50 บาท

ช็อกโกแลต-พรทิพย์

155 บาท

คุ๊กกี้สิงคโปร์ เผือก

120 บาท

คุ๊กกี้สิงคโปร์ ชาเขียว

120 บาท

คุ๊กกี้เนยไส้สับปะรด

120 บาท

คุ๊กกี้สิงคโปร์

120 บาท

ท้อฟฟี่โบราณ

100 บาท

ปั้นสิบไส้ปลา

65 บาท

ทองม้วน รสมะม่วง

75 บาท

ทองม้วน รสกล้วย

75 บาท

ทองม้วน รสช็อกโกแล็ต

75 บาท

ทองม้วน รสกาแฟ

75 บาท

ทองม้วน รสกะทิ

75 บาท