ขนมพื้นเมืองภูเก็ต

ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม

50 บาท

ขนมเต้าส้อไส้เค็ม

50 บาท

ขนมพริก

95 บาท

ขนมไส้ไก่

55 บาท

ขนมไข่เข้

30 บาท

ขนมก้องถึง

75 บาท

ขนมบีพ้าง

75 บาท

ขนมมั่วหลาว

80 บาท

ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม

50 บาท

ขนมเต้าส้อไส้เค็มไข่เค็ม

50 บาท

ขนมเต้าส้อไส้รวมรส

50 บาท

ช็อกโกแลต-พรทิพย์

155 บาท

ท้อฟฟี่โบราณ

100 บาท

ปั้นสิบไส้ปลา

65 บาท

ทองม้วน รสมะม่วง

75 บาท

ทองม้วน รสกล้วย

75 บาท

ทองม้วน รสช็อกโกแล็ต

75 บาท

ทองม้วน รสกาแฟ

75 บาท

ทองม้วน รสกะทิ

75 บาท