น้ำพริก รสเด็ด

น้ำพริกคั่ว4ซอง

120100 บาท

น้ำพริกกุ้งเสียบอบ(ซอง)

30 บาท

น้ำพริกปลาเค็ม(ซอง)

30 บาท

น้ำพริกไตปลาคั่วกลิ้ง(ซอง)

30 บาท

น้ำพริกมะขามกุ้ง(ซอง)

30 บาท

ถั่วงอกหัวโต

120 บาท

น้ำพริกกุ้งเสียบตำสด

150 บาท

น้ำพริกปลาข้าวสารตำสด

150 บาท

น้ำพริกกุ้งเสียบดั้งเดิม

120 บาท

น้ำพริกกุ้งเสียบเผ็ดกลาง

120 บาท

เกลือเคยภูเก็ต

69 บาท

แกงไตปลาแห้ง

110 บาท

กุ้งเสียบอบ

48 บาท

ไตปลาคั่วกลิ้ง

42 บาท

น้ำพริกมะขามกุ้ง

42 บาท

น้ำพริกคั่วกุ้งภูเก็ต

42 บาท

น้ำพริกปลาเค็มทรงเครื่อง

42 บาท

น้ำพริกลงเรือกุ้ง

42 บาท

น้ำพริกคั่ว (เซ็ท4)

168165 บาท

น้ำพริกคั่ว (เซ็ท6)

258254 บาท

กะปิน้ำข้าว

190 บาท

หมี่สั่วต้ม (แพ็ค10ซอง)

95 บาท

หมี่สั่วผัด

95 บาท

น้ำพริกแกงเหลือง

35 บาท

เครื่องต้มยำ

35 บาท

น้ำพริกแกงเขียวหวาน

35 บาท

เครื่องต้มข่า

35 บาท

เครื่องแกงเขียวหวาน

95 บาท

เครื่องแกงคั่วกลิ้ง

99 บาท